Logo-jacek

 

Webinar pt. Pojęcie rodziny studenta, tzw. samodzielność finansowa i dochody pomijane w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Data: 21 czerwca 2021 r., godz. 8.30-11.20.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Tematyka webinaru koncentruje się wokół zagadnień szczegółowych zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w stosunku do ustawy o świadczeniach rodzinnych, której przepisy mają odpowiednie zastosowanie w postępowaniach w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego.

Program obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • pojęcie rodziny studenckiej
  • student jako osoba ubiegająca się o stypendium socjalne
  • rodzice studenta
  • opiekun prawny a uzyskanie pełnoletności
  • pojęcie opiekuna faktycznego
  • małżonek studenta i data zawarcia związku małżeńskiego
  • dzieci będąca na utrzymaniu jako osoby wchodzące w skład rodziny
  • pomoc świadczona przez tzw. osoby trzecie a możliwość przyznania stypendium
 • tzw. samodzielność finansowa
  • 26 rok życia
  • dziecko
  • związek małżeński
  • piecza zastępcza
  • własny dochód
  • alimenty jako próba przełamania tzw. samodzielności finansowej
 • dochody pomijane
  • odpowiednie stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • stypendia dla studentów i członków ich rodzin

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu). Zgodnie z przyjętą formułą przygotowaliśmy pakiety webinarowe, gdzie opłata uzależniona jest od liczby wybranych szkoleń (z wyjątkiem kursu pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne):

 • udział w jednym webinarze (1 dzień) = 200 zł
 • pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190 zł/1 webinar)
 • pakiet trzech webinarów = 540 zł (180 zł/1 webinar)
 • pakiet czterech webinarów = 680 zł (170 zł/1 webinar)
 • pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160 zł/1 webinar)
 • pakiet sześciu webinarów = 900 zł (150 zł/1 webinar); każde kolejne szkolenie: 150 zł/1 webinar.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl