Logo-jacek

Nasza oferta koncentruje się wokół projektów edukacyjnych adresowanych do sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Organizowana przez nas Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów to cykliczne wydarzenie, organizowane od 2012 r. Najbliższa edycja odbędzie się w Łodzi w dniach 12-14 czerwca 2017 r.

W dniach 3-5 kwietnia 2017 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich. Kolejna edycja planowana jest na 16-18 kwietnia 2018 r.

Na bieżąco organizujemy seminaria i szkolenia dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, odpowiedzialności dyscylinarnej, akademickiego prawa pracy, jakości kształcenia.

Niebawem zaprezentujemy nasze kolejne projekty.