Logo-jacek

Szanowni Państwo,

w tym miejscu - poniżej - publikujemy warunki uczestnictwa w naszych projektach typu seminarium. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się.

 

Zasady uczestnictwa

  1. Rejestracja trwa od dnia wskazanego przez organizatora w ogłoszeniu do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do 7 dni przed terminem seminarium.
  2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie seminarium. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem konferencji.
  3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
  4. Po uzyskaniu potwierdzenia wraz z informacją w przedmiocie płatności uczestnik w terminie wskazanym przez organizatora powinien uiścić należną opłatę.
  5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 10 dni przed terminem seminarium bez obowiązku uiszczenia jakichkolwiek kosztów; rezygnacja w terminie pomiędzy 9 a 6 dniem przed terminem seminarium maja br. - uczestnik ponosi 50% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu. Rezygnacja w terminie 5 dni - i krótszym - generuje obowiązek poniesienia pełnych kosztów.
  6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji, a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: pracownia@fpm.edu.pl - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji.
  7. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  8. Zamiast zgłoszonej osoby w seminarium może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą Organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z Organizatorem.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania seminarium.
  10. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.