Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom wydawania decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej. Program uwzględnie nie tylko prezentację elementów decyzji administracyjnego, ale również omówienie wybranych rozstrzygnięć. Jednodniowa formuła pozwala na omówienie materialnoprawnych przesłanek poszczególnych świadczeń przy uwzględnieniu apsektów procesowych.

Z powyższym względów seminarium adresowane jest do P.T. Kierowników Działów Spraw Studenckich i Działów ds. Pomocy Materialnej, Prawników odpowiedzialnych za obsługę tytułowej pomocy materialne, a przygotowujących i opiniujących akty prawne, jak również Przewodniczących komisji stypendialnych, Pełnomocników ds. pomocy materialnej, jak również Prorektorów, Prodziekanów oraz Kierowników studiów doktoranckich.

Pobierz zaproszenie

Agenda:
Szkolenie pt. Wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Czas i miejsce: Warszawa, dn. 25 kwietnia 2018 r., godz. 9.30-15.00, As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program szkolenia uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Wszczęcie postępowania i postępowanie dowodowe.
 3. Student i doktorant jako strona postępowania.
 4. Organy przyznające pomoc materialną.
 5. Elementy formalne decyzji administracyjnej.
 6. Specyfika postępowania w poszczególnych rodzajach świadczeń:
 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • stypendium doktoranckie,
 • stypendium projakościowe.
 1. Wznowienie postępowania administracyjnego i stwierdzenie nieważności decyzji.
 2. Zmiana, uchylenie i wygaśnięcie decyzji.
 3. Nadzór rektora i dziekana na działalnością odwoławczej i wydziałowej komisji stypendialnej.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:

I. tzw. szybka rejestracja do dnia 22 marca 2018 r.
- 390 zł. brutto.

II. rejestracja w terminie późniejszym:
- opłata wynosi 460 zł. brutto.

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 12 kwietnia br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).
Cena obejmuje:
- udział w seminarium;
- certyfikat i materiały szkoleniowe;
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak, ul. Bema 12/12, 87-100 Toruń, NIP 7732128973, Regon: 340320106, mBank 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963, z dopiskiem: Decyzje + nazwisko + jednostka (np. Decyzje Pakuła, UMK).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):