Logo-jacek

Seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów
Data: 27 września 2016 r. (godz. 9.00-16.00)
Miejsce: As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa (obok Dworca Centralnego PKP)

Pobierz materiał informacyjny

Seminarium adresowane jest do osób, które zajmują się przyznawaniem pomocy materialnej doktorantów. Chodzi tu o świadczenia, o których mowa w art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stypendia doktoranckie i tzw. stypendia projakościowe. Z tego powodu zapraszamy do udziału P.T. Kierowników studiów doktoranckich, członków komisji doktoranckich, czy osoby zajmujące się obsługą doktorantów itd. Program uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, jak również aktualny przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych. Jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej doktorantom. Termin seminarium został zaś tak zakreślony, ażeby możliwe było rozwianie wątpliwości i uporządkowanie wiedzy jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 • Autonomia szkolnictwa wyższego a orzekanie w sprawach z zakresu pomocy materialnej,
 • Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy materialnej,
 • Organy przyznające stypendia i zapomogi doktorantom,
 • Status doktoranta a prawo do pomocy materialnej i stypendiów doktoranckich,
 • Stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe,
 • Stypendium socjalne i tzw. dopłata mieszkaniowa – z uwzględnieniem zasad obliczania dochodu w rodzinie oraz progów dochodowych obowiązujących od 1 listopada 2016 r.
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Zapomogi,

Wykładowca:
Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie 400 zł. (VAT zw.). Cena obejmuje:

 • udział w seminarium;
 • certyfikat i materiały szkoleniowe;
 • wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad)

Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 20 września 2016 r. na konto: Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak
07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: Doktoranci FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. Doktoranci FPM Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt:
trener: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl