Logo-jacek

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akad. 2016/2017
Data: 23 września 2016 r. (godz. 10.00-16.00)
Miejsce: Hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Pobierz materiał informacyjny

Seminarium adresowane jest do osób, które zajmują się przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Program uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, jak również aktualny przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych. Jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej, bez potrzeby generowania dłuższej nieobecności w pracy. Termin seminarium został zaś tak zakreślony, ażeby możliwe było rozwianie wątpliwości i uporządkowanie wiedzy jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 • Autonomia szkolnictwa wyższego a orzekanie w sprawach z zakresu pomocy materialnej,
 • Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy materialnej,
 • Organy przyznające stypendia i zapomogi,
 • Status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej,
 • Stypendium socjalne i tzw. dopłata mieszkaniowa – z uwzględnieniem zasad obliczania dochodu w rodzinie oraz progów dochodowych obowiązujących od 1 listopada 2016 r.
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Zapomogi,
 • Stypendium doktoranckie i tzw. projakościowe.

Wykładowca:
Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie 400 zł. (VAT zw.) - dla P.T. Uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów opłata wynosi 300 zł. (VAT zw.). Cena obejmuje:

 • udział w seminarium;
 • certyfikat i materiały szkoleniowe;
 • wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad)

Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 16 września 2016 r. na konto:
Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak
07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: Seminarium FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. Seminarium FPM Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt:
trener: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl