Logo-jacek

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – poziom podstawowy

Data: 25 stycznia 2017 r., godz. 9.30-15.30

Miejsce: As-Bud Centrum Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81, Warszawa

Pobierz materiał informacyjny

Adresatami seminarium są osoby zajmujące się przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów: pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, czy członkowie komisji stypendialnych. Chodzi tu o osoby, które dopiero rozpoczynają pracę związaną z przyznawaniem stypendiów i zapomóg, jak również te, których staż pracy jest niewielki, czy też np. po urlopie wracają do pracy i w zakresie ich zadań będzie przyznawanie tytułowej pomocy. Celem seminarium jest wprowadzenie do pomocy materialnej, zaprezentowanie najnowszych zmian oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy. Prezentowane treści wsparte są przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

Program seminarium:

I. Zagadnienia wprowadzające

- postawy prawne, w tym regulaminy i zarządzenia

- status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej

- organy przyznające pomocy materialną

II. Przesłanki przyznawania świadczeń pomocy materialnej:

- stypendium socjalne, ewentualnie zwiększone o tzw. dopłatę mieszkaniową

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

- zapomoga

III. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

- pojęcie rodziny

- dochód i sposób jego dokumentowania

- dochód utracony i dochód uzyskany

- samodzielność finansowa

IV. Postępowanie administracyjne w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:

- odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego

- wszczęcie i przebieg postępowania

- elementy decyzji i innych rozstrzygnięć

 

Wykładowca: Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014); redaktor naukowy i współautor publikacji pt. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo - aktualne problemy (Toruń 2012), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego (Toruń 2013), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum (Toruń 2015).

 

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie:

- rejestracja do dnia 30 grudnia br. - 390 zł;

- rejestracja po 30 grudnia br. - 520 zł;

Dla uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 6-8 czerwca 2016 r.) przewidziano opłatę w kwocie 250 zł; rejestracja po 30 grudnia br. - 300 zł.

Uwaga, dodatkowa promocja dla osób otrzymujących Newsletter FPM (bezpłatna subskrypcja: http://fpm.edu.pl/pl/newsletter-fpm) :

- rejestracja do 30 grudnia br. – 320 zł;

- rejestracja po 30 grudnia br. – 450 zł.

Do ww. opłaty należy doliczyć VAT (23%); uczelnie publiczne i instytuty naukowe PAN = VAT zw.

Cena obejmuje:

  • udział w seminarium;
  • certyfikat i materiały szkoleniowe;
  • wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 18 stycznia 2017 r. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc). Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 18 stycznia 2017 r. na konto:
Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak

07 1140 2004 0000 3102 7572 9963

z dopiskiem:  Seminarium FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. Seminarium FPM Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):