Logo-jacek

Pobierz zaproszenie

Rejestracja została zamknięta - osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt tel. (604 64 35 54).

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 czerwca 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym As-Bud (Al. Jerozolimskie 81, Warszawa; niebieski biurowiec z napisem "Comarch" naprzeciw Dworca PKP Warszawa Centralna).
Zaczynamy I dnia o godz. 10 - zajęcia do godz. 16; II dzień od 9.00 do 15.00.

Niniejsze przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do osób, które od niedawna zajmują się tytułową problematyką. Chodzi tu również o osoby powracające z urlopu, jak i te, które chcą uporządkować wiedzę w zakresie stypendiów i zapomóg dla studentów. Plan seminarium uwzględnia podstawowe zagadnienia związane z przyznawaniem pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Przewidziano czas na pytania i dyskusję oraz indywidualne konsultacje. Dwudniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej dla studentów bez konieczności generowania dłuższej nieobecności w pracy. Termin seminarium został zaś tak zakreślony, ażeby możliwe było rozwianie wątpliwości i uporządkowanie wiedzy jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Program seminarium uwzględnia nowelę Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie w dniu 1 czerwca br. oraz projektowane zmiany w zakresie zasad obliczania dochodu.

Zaletą zajęć jest ich praktyczny wymiar, w tym wspólne pisanie decyzji na podstawie wniosku w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego.

Ramowy program seminarium:

I. Zagadnienia wprowadzające

- cel pomocy materialnej,

- podstawowe akty prawne,

II. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta:

- pojęcie rodziny,

- podstawowe dochody i dokumenty,

- alimenty,

- gospodarstwo rolne,

- dochód uzyskany i utracony,

III. Stypendia o charakterze naukowym:

- stypendium rektora dla najlepszych studentów,

- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,

IV. Pozostałe świadczenia:

- tzw. dopłata mieszkaniowa,

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- zapomoga,

V. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:

- organy przyznające stypendia i zapomogi,

- status studenta a prawo do pomocy materialnej,

- przebieg postępowania,

- decyzja w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,

- postępowanie odwoławcze.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.)

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:

I. tzw. wczesna rejestracja do 10 czerwca br.:

- w kwocie 790 zł. (VAT zw.).

Uwaga, osoby korzystające z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (edycja 2012-2017) wnoszą opłatę w kwocie 690 zł. (VAT zw.).

II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. w dniach 11-20 czerwca br.:

- opłata wynosi 890 zł. (VAT zw.),

- dla osób korzystających z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (edycja 2012-2017) opłata wynosi 790 zł. (VAT zw.)

Cena obejmuje:

  • udział w seminarium;
  • certyfikat i materiały szkoleniowe;
  • wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad przez dwa dni seminarium)

Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 20 czerwca 2017 r.

na konto: Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627

rachunek bankowy mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619

z dopiskiem: Studenci FPM + nazwisko + jednostka (np. Studenci FPM Pakuła, UMK w

Toruniu).

Kontakt:

mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

www.fpm.edu.pl