Logo-jacek

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk, które odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 czerwca 2017 r.
Celem seminarium jest omówienie podstaw prawnych tytułowej pomocy i aktualnych problemów w zakresie stypendiów i zapomóg z uwzględnieniem praktycznych aspektów postępowania w sprawach w przedmiocie przyznania pomocy materialnej – ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego.
Adresatami seminarium są P.T. Kierownicy studiów doktoranckich, członkowie komisji stypendialnych i inne osoby odpowiedzialne za tytułowe stypendia i zapomogi.
Uczestnicy seminarium mają możliwość przesłania regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów, który zostanie poddany recenzji zawierającej ewentualne rekomendacje zwłaszcza w przedmiocie postanowieniem niedopuszczalnych.
Jednocześnie informuję, że liczba miejsc w każdym seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja rozpocznie się w dniu 12 maja br. (przy wyczerpaniu limitu miejsc organizatorzy dopuszczają zamknięcie rejestracji). Dodatkowe informacje (m.in. formularz rejestracyjny) można znaleźć na stronie internetowej.

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła

Pobierz zaproszenie

Seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk
Data: 20-21 czerwca 2016 r. (I dzień: 10-16; II dzień: 9-15)
Miejsce: Warszawa, As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, Al. Jerozolimskie 81 (niebieski wieżowiec z napisem Comarch naprzeciw Dworca PKP Warszawa Centralna).

Seminarium adresowane jest do osób, które zajmują się przyznawaniem pomocy materialnej doktorantów. Chodzi tu o świadczenia, o których mowa w art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stypendia doktoranckie. Z tego powodu zapraszamy do udziału P.T. Kierowników studiów doktoranckich, członków komisji doktoranckich, czy osoby zajmujące się obsługą doktorantów itd. Program uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, jak również aktualny przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych. Dwudniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej doktorantom bez konieczności generowania dłuższej przerwy w pracy. Termin seminarium został zaś tak zakreślony, ażeby możliwe było rozwianie wątpliwości i uporządkowanie wiedzy jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Zagadnienia wprowadzające:
  1. Budowa i struktura funduszu pomocy materialnej
  2. Autonomia szkolnictwa wyższego a przyznawanie pomocy materialnej
  3. Prawne podstawy pomocy materialnej
  4. Regulamin przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawa zakładowego
  5. Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy materialnej,
 2. Zasady obliczania dochodu na użytek stypendium socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej:
  1. Pojęcie rodziny
  2. Dochody i ich dokumentowanie
  3. Alimenty
  4. Dochód z gospodarstwa rolnego
  5. Dochód utracony i dochód uzyskany
 3. Stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium doktoranckie
 4. Inne świadczenia: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga.
 5. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
  1. Organy przyznające stypendia i zapomogi doktorantom,
  2. Status doktoranta a prawo do pomocy materialnej i stypendiów doktoranckich,
  3. Przebieg postępowania
  4. Decyzja w przedmiocie przyznawania pomocy materialnej
  5. Postępowanie odwoławcze
  6. Tryby nadzwyczajne
  7. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych

Wykładowca: Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskie konferencji naukowo-szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014); prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.)

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie 690 zł. (VAT zw.). Cena obejmuje:

 • udział w seminarium;
 • certyfikat i materiały szkoleniowe;
 • wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad przez dwa dni seminarium)

Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 9 czerwca 2017 r. na konto:
Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49,
87-800 Włocławek, NIP: 8361719627
mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619
z dopiskiem: FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. FPM Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl