Logo-jacek

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić do udziału w seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z uwzględnieniem projektu tzw. ustawy 2.0, które odbędzie się w Warszawie w dniu 23 marca 2018 r.

Zgodnie z przyjętą formułą, problematyka koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. 

Seminarium adresowane jest do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznanie tytułowych stypendiów i zapomóg - Prodziekanów, Kierowników Działów Spraw Studenckich i Działów ds. Pomocy Materialnej, Przewodniczących komisji stypendialnych, Kierowników studiów doktoranckich, przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów. 

Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pobierz zaproszenie

Agenda:
Seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
Czas i miejsce: Warszawa, dn. 23 marca 2018 r., godz. 9.30-15.00, As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Stypendium socjalne:
  • Pojęcie rodziny i tzw. samodzielność finansowa
  • Alimenty
  • Gospodarstwo rolne i dzierżawa
  • Dochody z zagranicy
  • Nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego
  • Dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem
  • Stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe jako dochód
 2. Stypendia o charakterze naukowym:
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów
  • Stypendium doktoranckie
  • Tzw. stypendium projakościowe
 3. Pozostałe świadczenia:
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Tzw. dopłata mieszkaniowa
  • Zapomoga
 4. Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
  • Status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej
  • Terminy do złożenia wniosku
  • Elementy decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia decyzji negatywnej
  • Wznowienie postępowania
  • Zmiana, uchylenie i wygaśnięcie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej 
 5. Projektowane zmiany w ramach tzw. ustawy 2.0

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:

I. tzw. szybka rejestracja do dnia 12 marca 2018 r.

- 390 zł. brutto.

II. rejestracja w terminie późniejszym:

- opłata wynosi 460 zł. brutto.

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 16 marca br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).

Cena obejmuje:
- udział w seminarium;
- certyfikat i materiały szkoleniowe;
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak, ul. Bema 12/12, 87-100 Toruń, NIP 7732128973, Regon: 340320106, mBank 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963, z dopiskiem: FPM + nazwisko + jednostka (np. FPM Pakuła, UMK).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl