Logo-jacek

 

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – wybrane problemy prawne, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, które odbędzie się w Warszawie w dniu 18 października 2018 r.

Celem niniejszego projektu jest prezentacja zagadnień związanych z tytułowymi stypendiami i zapomogami połączona z przeglądem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz omówieniem ostatnich zmian w prawie. Jednodniowa formuła pozwala uporządkować i zaktualizować wiedzę, zaś tak zakreślony termin seminarium daje możliwość omówienia problemów związanych z tegorocznych przyznawaniem pomocy materialnej. Program seminarium uwzględnia również zmiany w ramach tzw. ustawy 2.0 – uczciwość akademicka nakazuje jednak na wskazanie, że nowe zasady mają obowiązywać dopiero od kolejnego roku akademickiego, tj. 2019/2020. Przewidziano czas na pytania i dyskusję.

Tematyka seminarium koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania pomocy materialnej. Chodzi tu przede wszystkim o stypendium socjalne i postępowanie ze studentami, którzy wykazują tzw. „dochód zerowy”, jak również o sposób obliczania dochodów nieregularnych (m.in. różne umowy zlecenia), ale i przychody, których nie należy traktować jako dochód, zasady obliczania dochodu utraconego i uzyskanego. Omówiony zostanie również katalog przykładowych osiągnięć naukowych, ze wskazaniem, czego nie należy punktować. Nie zabraknie również dobrych praktyk, odnoszących się do działalności orga­nów przyznających wsparcie, jak i wprost mających przełożenie na uzasadnianie decyzji.

Agenda:
Seminarium pt.
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – wybrane problemy prawne, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
Data: 18 października 2018 r., godz. 9.30-15.30
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe As-Bud, Al. Jerozolimskie 81 (tuż obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

 

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Przedmiot pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 2. Status studenta i doktoranta a uprawienie do pomocy materialnej.
 3. Stypendium socjalne – zasady obliczania dochodu:
 • pojęcie rodziny,
 • katalog dochodów i ich dokumentowanie,
 • alimenty,
 • gospodarstwo rolne i dzierżawa,
 • dochód uzyskany i utracony, w tym nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego,
 • brak dochodu zerowego w w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem,
 • dochody nieregularne.
 1. Stypendia o charakterze motywacyjnym:
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • stypendium doktoranckie,
 • stypendium tzw. projakościowe.
 1. Pozostałe świadczenia:
 • tzw. dopłata mieszkaniowa,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga.
 1. Zmiany wynikające z tzw. ustawy 2.0 w zakresie pomocy materialnej.

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie:

 1. tzw. wczesna rejestracja do 30 września br. w kwocie 430 zł. (Vat zw.).
 2. rejestracja w terminie późniejszym, tj. w dniach 1-10 października br.: opłata wynosi 530 zł. (Vat zw.)
 3.  udział w obu seminariach:
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – wybrane problemy prawne, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, 18 października 2018 r.
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – sztuka pisania decyzji, 19 października 2018 r., 19 października 2018 r.

- opłata wynosi 760 (Vat zw., tzw. wczesna rejestracja) i 910 (Vat zw. rejestracja po 30 września br.
Ww. opłaty stanowią wartość "brutto" (Vat zw.) - dotyczy to również uczelni niepublicznych.

Cena obejmuje:
- udział w seminarium,
- certyfikat i materiały szkoleniowe,
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 10 października br. - z tym zastrzeżeniem, że wyczerpanie limitu miejsc oznacza wcześniejsze zamknięcie rejestracji. Opłata za uczestnictwo w seminarium być uiszczona na konto: Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627, mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619 z dopiskiem: FPM W1 + nazwisko + jednostka (np. FPM W1 Pakuła, UMK w Toruniu). W przypadku osób biorących udział w obu seminariach należy podać kod: FPM W12.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl