Logo-jacek

Termin gwarantowany

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam do udziału w naszym nowym projekcie pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - warsztaty, który odbędzie się w Toruniu w dniach 12-13 czerwca 2018 r. w hotelu Toruń Mercure Centrum (przy ul. Kraszewskiego 1/3).

Dwudniowa formuła zajęć skoncentrowana jest na praktycznych aspektach wydawania decyzji administracyjnych połączonych z zasadami obliczania dochodu, przy uwzględnieniu materialnoprawnych przesłanek pozostałych świadczeń. Ograniczona liczba miejsc pozwala na pracę w niewielkiej grupie. Zamiast typowego wykładu proponujemy Państwa udział w praktycznych zajęciach, z konkretnym wnioskiem w ręku.

Termin warsztatów został tak zakreślony, ażeby móc bezpiecznie i z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do nadchodzącego roku akademickiego oraz - z właściwym wyprzedzeniem - do projektowanych zmian. Jednocześnie możliwe będzie zaprezentowanie podczas warsztatów wyników obrad w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 28-30 maja 2018 r.).

Warsztaty adresowane są do P.T. Osób, które chcą uporządkować i zaktualizować wiedzę z zakresu tytułowej pomocy materialnej. 

Program obejmuje również zagadnienie będące przedmiotem tzw. ustawy 2.0 w zakresie pomocy materialnej.

Pobierz zaproszenie

Agenda:

 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - warsztaty,

Czas i miejsce:

 • Toruń, dn. 12-13 czerwca 2018 r., (I dzień od godz. 11 do 17; II dzień od godz. 9 do 15),
  hotel Mercure Toruń Centrum (ul. Kraszewskiego 1/3).

Program warsztatów uwzględnia takie zagadnienia jak:

I dzień (godz. 11.00-17.00):

 • Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
  • przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  • regulaminy i inne akty prawa zakładowego.
 • Status prawny studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej
 • Organy przyznające pomocy materialną
 • Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta:
  • pojęcie rodziny studenckiej i tzw. samodzielność finansowa,
  • alimenty,
  • gospodarstwo rolne i dzierżawa,
  • dochody z zagranicy,
  • nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego,
  • dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem,
  • przeliczenie dochodu.
 • Pozostałe świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
  • tzw. stypendium mieszkaniowe
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • zapomoga.

II dzień (godz. 9.00-15.00);

 • Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
  • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
  • decyzja pozytywna,
  • decyzja negatywna,
  • uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji,
  • wznowienie postępowania.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Dla wygodny P. T. Uczestników oferujemy następujące warianty uczestnictwa:

I. Podstawowy:

 • Udział w warsztatach,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat udziału w warsztatach,
 • Wyżywienie: całodzienne serwisy kawowe, dwa obiady,
 • Zwiedzanie toruńskiej Starówki połączone z kolacją na Starym Mieście.

II. Dogodny: wariant podstawy połączony z noclegiem w pok. 2 os. (z 12 na 13 czerwca br. ze śniadaniem; nocleg zorganizowany w hotelu, w którym odbywają się warsztaty).

III. Kompleksowy: wariant podstawowy połączony z noclegiem w pok. 1 os. (z 12 na 13 czerwca br. ze śniadaniem; nocleg zorganizowany w hotelu, w którym odbywają się warsztaty).

Opłaty:

I. tzw. szybka rejestracja do dnia 29 kwietnia 2018 r.

 • Wariant podstawowy = 740 zł. brutto.
 • Wariant dogodny = 840 zł. brutto.
 • Wariant kompleksowy = 890 zł. brutto.

II. rejestracja w terminie późniejszym:

 • Wariant podstawowy = 840 zł. brutto.
 • Wariant dogodny =  940 zł. brutto.
 • Wariant kompleksowy = 990 zł. brutto.

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (np. z 11 na 12 czerwca br.; pok. 1 os. ze śniadaniem = 150 zł; pok. 2 os. = 100 zł/osoba). Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 25 maja br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).

Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto:
Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak, ul. Bema 12/12, 87-100 Toruń, NIP 7732128973, Regon: 340320106, mBank 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963 z dopiskiem: Warsztaty + nazwisko + jednostka (np. Warsztaty Pakuła UMK).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl