Logo-jacek

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie zapraszam do udziału w naszym nowym projekcie pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - warsztaty, który odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 września 2018 r. w Łodzi. Termin gwarantowany!

 

Dwudniowa formuła zajęć skoncentrowana jest na praktycznych aspektach wydawania decyzji administracyjnych połączonych z zasadami obliczania dochodu, przy uwzględnieniu materialnoprawnych przesłanek przyznawania pozostałych świadczeń. Ograniczona liczba miejsc pozwala na pracę w niewielkiej grupie. Zamiast typowego wykładu proponujemy Państwa udział w praktycznych zajęciach, z konkretnym wnioskiem w ręku.

Termin warsztatów został tak zakreślony, ażeby móc bezpiecznie i z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do nadchodzącego roku akademickiego oraz do projektowanych zmian. Zaletą warsztatów jest ich praktyczny wymiar połączony m.in. w prezentancją dobrych praktyk adresowanych zarówno do organów przyznających pomoc materialną, jak również w zakresie wydawania decyzji.

Wskazać należy na wysoki poziom merytoryczny. Od 2012 roku organizujemy największe środowiskowe przedsięwzięcie – ogólnopolską konferencją pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która co roku gromadzi blisko 100 uczestników. W tracie trzech dni obrad wymieniamy poglądy, ale i staramy się rozwiązać problemy, z jakimi stykają się osoby reprezentujące uczelnie de facto z całej Polski.

Program obejmuje również zagadnienia będące przedmiotem tzw. ustawy 2.0 w zakresie pomocy materialnej.

 

Pobierz zaproszenie

Agenda:

 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - warsztaty,

Czas i miejsce:

 • Łódź, dn. 6-7 września 2018 r., (I dzień od godz. 11 do 17; II dzień od godz. 9 do 15)

Program warsztatów uwzględnia takie zagadnienia jak:

I dzień (godz. 11.00-17.00):

Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

 • przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
 • regulaminy i inne akty prawa zakładowego.

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta:

 • pojęcie rodziny studenckiej i tzw. samodzielność finansowa,
 • alimenty,
 • gospodarstwo rolne i dzierżawa,
 • dochody z zagranicy,
 • nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego,
 • dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem,
 • przeliczenie dochodu.

Pozostałe świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

 • tzw. stypendium mieszkaniowe,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe,
 • zapomoga.

II dzień (godz. 9.00-15.00):

Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej

 • status prawny studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej,
 • organy przyznające pomocy materialną,
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
 • decyzja pozytywna,
 • decyzja negatywna,
 • uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji,
 • wznowienie postępowania.

 

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich, a także Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

 

Dla wygodny P. T. Uczestników oferujemy następujące warianty:

 1. podstawowy:
 • udział w warsztatach,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w warsztatach,
 • wyżywienie: całodzienne serwisy kawowe, dwa obiady,
 • kolacja połączona ze spacerem po ul. Piotrkowskiej.
 1. dogodny: wariant podstawy połączony z noclegiem w pok. 2 os. (z 6 na 7 września br. ze śniadaniem.
 2. kompleksowy: wariant podstawowy połączony z noclegiem w pok. 1 os. (z 6 na 7 września br. ze śniadaniem).

Opłaty:

I. tzw. szybka rejestracja do dnia 14 sierpnia 2018 r.

 • Wariant podstawowy = 740 zł. brutto.
 • Wariant dogodny = 840 zł. brutto.
 • Wariant kompleksowy = 890 zł. brutto.

II. rejestracja w terminie późniejszym:

 • Wariant podstawowy = 840 zł. brutto.
 • Wariant dogodny =  940 zł. brutto.
 • Wariant kompleksowy = 990 zł. brutto.

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (np. 5/6 września br. lub 7/8 września; pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł; pok. 2 os. = 110 zł/osoba). Istnieje możliwość udziału z osobą towarzyszącą.

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 28 sierpnia br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).

Należność za uczestnictwo w warsztatach należy uiścić na konto:
Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek,
NIP: 8361719627
rachunek bankowy mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619
z dopiskiem: FPM Lodz + nazwisko + jednostka (np. FPM Lodz Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

I Dane osobowe:

II Dane do faktury:

(prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe)


III Dane techniczne: