Logo-jacek

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie pn. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – Jesienne Spotkanie Praktyków - II edycja (Warszawa 26 listopada 2019 r.).

Prezentowane seminarium stanowi odpowiedź na pytania i wątpliwości formułowane licznie na kanwie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przypomnieć należy, że zmiany w wprawie weszły w życie z dniem 1 października 2019 r. Przygotowując się do zmian, m.in. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 11-13 marca 2019 r.) w całości poświęcona była nowemu prawu. Dodatkowo, zrealizowaliśmy cyk szkoleń majowo-czerwcowym, wybrane projekt w wakacje, wreszcie szereg szkoleń zamkniętych we wrześniu i w październiku br.

Zebrane pytania, problemy, wreszcie analiza nowych regulaminów świadczeń pozwoliła przygotować seminarium, do udziału w którym zapraszamy P.T. Osoby odpowiedzialne za tytułową pomoc materialną.

Program seminarium uwzględnia również dotychczasowe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które zachowało w wybranym zakresie swoją aktualność.

Formuła spotkania koncentruje się wokół prezentacji wybranych zagadnień problemowych z uwzględnieniem czasu na dyskusję oraz pytania P.T. Uczestników (istnieje możliwość przesłania własnych pytań do dnia 18 listopada br.).

 

Agenda: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - Jesienne Spotkanie Praktyków
Czas i miejsce: 26 listopada 2019 r., godz. 10.00-15.30

Program I seminarium uwzględnia następujące zagadnienia:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • uprawnienie do pomocy, czyli jak liczyć 6 lat
 • charakter prawny terminu do złożenia wniosku o pomoc materialną
 • odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów
 • stypendium rektora – kryteria i okres oceny
 • powstanie niepełnosprawności a dostęp do stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • trudna sytuacja materialna jako przesłanka uzyskania stypendium socjalnego
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny
 • gospodarstwo rolne z uwzględnieniem dzierżawy i rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 • przeliczenie dochodu w związku z jego uzyskaniem lub utratą
 • zwiększenie stypendium socjalnego i odmowa przyznania tego świadczenia
 • kazusy nadesłane przez P.T. Uczestników

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej projektów naukowo-szkoleniowych: Konferencji pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” organizowanej od 2012 r., Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (od 2017 r.) i Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckoch (od 2018 r.). Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty:
• 490 zł.
• w przypadku udziału dwóch i więcej osób z jednostki = 420 zł.
Ww. kwoty - Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych.
Opłata obejmuje: udział w seminarium; materiały szkoleniowe; certyfikat udziału; serwis kawowy i obiad.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl