Logo-jacek

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk, które odbędzie się w Warszawie w 5 czerwca 2019 r.

Tematyka seminarium koncentruje się wokół pomoc materialnej dla doktorantów - chodzi o osoby realizujące naukę w ramach studiów doktoranckich (dotychczasowa formuła - mozliwa do końca 2023 r.) oraz podejmujace kształcenie w ramach szkół doktorskich (zaczną funkcjonować od 1 października 2019 r.). Z tego powodu nasze seminarium adresujemy do P.T. Wicedyrektorów ds. naukowych, Kierowników studiów doktoranckich, Dyrektorów szkół doktorskich, Sekretarzy studium doktoranckiego, Członków komisji stypendialnych, oraz Pracowników administracyjnych.

Przypomnieć należy, że od 2017 r. organizowane są seminaria adresowane do społeczności Polskiej Akademii Nauk. Nieco wcześniej, bowiem od 2012 r. organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – największe środowiskowe przedsięwzięcie, w którym bierze udział co roku ponad 100 osób reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. W poprzednich latach brali w niej udział równiez P.T. Przedstawiciele instytutów naukowych PAN. Niemniej, z uwagi na specyfikę studiów doktoranckich powstał projekt adresowany wyłącznie do grona osób zajmujących się pomocą materialną dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Program seminarium oparty jest na przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Omówione zostaną praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Punktem wyjścia do analizy nowego prawa będzie prezentacja regulaminu świadczeń dla doktorantów. Uwzględniono czas na pytania i dyskusję.

Z uwagi na komfort uczestników zdecydowaliśmy się na ograniczenie liczby miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do udziału

Agenda:

 • seminarium pn. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Czas i miejsce: 5 czerwca 2019 r., Warszawa - As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Godz. 9.30-15.00

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Pomoc materialna w ramach studiów doktoranckich

1. Pomoc materialna dla doktorantów:

 • fundusz stypendialny
 • regulamin świadczeń dla doktorantów
 • status doktoranta a prawo do pomocy materialnej
 • organy przyznające wsparcie
 • stypendium socjalne,
  • pojęcie rodziny,
  • tzw. samodzielność finansowa,
  • zasady obliczania dochodu,
  • obowiązek przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomoga
 • stypendium rektora
 • postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
  • wszczęcie postępowanie
  • przebieg postępowanie
  • rozstrzygnięcie
 • ograniczenia w pomocy materialnej dla doktorantów

2. Stypendium doktoranckie

II. Pomoc materialna w szkołach doktorskich:

1.Stypendium w szkole doktorskiej

 • status doktoranta
 • organ prowadzący postępowanie
 • przesłanki, w tym ocena śródokresowa
 • ograniczania

 

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, aktualnie związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich oraz Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatą:

 • tzw. wczesna rejestracja, do dnia 30 kwietnia 2019 r. = 420 zł (vat. zw., dotyczy również uczelni niepublicznych)
 • w terminie późniejszym = 520 zł (vat. zw., dotyczy również uczelni niepublicznych)

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl