Logo-jacek

 

Idea webinarów KPA polega na prezentacji wybranych zagadnień z zakresu tzw. prawa akademickiego i adresowana jest w szczególnosci do P.T. Osób odpowiedzialnych za obsługę prawną uczelni oraz insytytutów naukowych i badawczych.

 

Nie konkurują one z tematyką Ogólnoposkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prawników Akademickich. Program każdego z webinaru obejmuje swoim zakresem aktualne orzecznictwo i wnikliwą analizę wybranego zagadnienia. 

 

Zaproszenie do pobrania

Poniżej przedstawiamy wybrane webinary:

  • Pomoc materialna dla studentów - wybrane problemy (23 marca 2022 r.) szczegóły

 

Każdy z webinarów odbywa się w następującej formule:

  • 9.00-10.30 - obrady
  • 10.30-10.45 - przerwa
  • 10.45-12.15 - obrady
  • Dopuszcza się przedłużenie webinaru o ok. 30 minut uwzględniając dodatkowe pytania.

 

Każdy z P.T. Uczestników ma dostęp do mikrofonu; zadawanie pytań możliwe jest również dzięki opcji chatu. Spotkania odbywają się w czasie rzeczywistym. Dzień przed terminem webinaru na podany adres e-mail przesyłane są materiały szkoleniowe.

 

W przypadku propozycji tematów lub pytań zapraszamy do kontaktu:
Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl