Logo-jacek

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich
Toruń 2022

Program zostanie przygotowany na podstawie nadesłanych ankiet

Proponowany zakres tematyczny:

  • profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym
  • aktualne orzecznictwo sądowoadministracyjne
  • ocena parametryczna i prawo do sądu
  • akademickie prawo pracy
  • sprawy studenckie
  • awanse naukowe
  • odpowiedzialność dyscyplinarna
  • doktoranci i szkoły doktorskie
  • patenty i prawo autorskie

Obrady i zakwaterowanie będą mieć miejsc w hotelu Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)