Logo-jacek

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich
Toruń, 21-22 kwietnia 2020 r.

Program do pobrania
(zostanie udostępniony w dniu 20 marca br.)

Proponowany zakres tematyczny:

 • profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym
 • rekrutacja na studia
 • tok studiów
 • opłaty za studia
 • skreślenie z listy studentów
 • pomoc materialna
 • odpowiedzialność dyscypilnarna studentów i doktorantów
 • doktoranci w szkołach doktorskich
 • postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Obrady i zakwaterowanie będą mieć miejsc w hotelu Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Ramowy program konferencji:

Wtorek, 21 kwietnia 2020 r.

 • Godz. 12.00-12.30: otwarcie konferencji
 • Godz. 12.30-14.00: Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym (cz. 1)
 • Godz. 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • Godz. 15.00-16.30: Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym (cz. 2)
 • Godz. 16.30-18.00: obrady
 • Godz. 18.00-18.45: czas wolny
 • Godz. 18.45-21.00: zwiedzanie Starego Miasta połączone z kolacją

Środa, 22 kwietnia 2020 r.

 • Godz. 9.00-10.30: obrady
 • Godz. 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • Godz. 10.45-12.15: obrady
 • Godz. 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • Godz. 12.30-14.00: obrady
 • Godz. 14.00-15.30: podsumowanie konferencji, obiad

W ramach konferencji dostępny będzie całodzienny serwis kawowy.