Logo-jacek

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Toruń, 28-30 maja 2018 r.

warunki udziału

 

  1. Rejestra trwa od dnia 26 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 8 maja 2018 r. do godz. 15.00.
  2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie konferencji (formularz on-line). Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a Organizatorem konferencji, którego dowodem jest potwierdzenie przesłane na adres e-mail podany przez rejestrujacego.
  3. Potwierdzenie udziału w konferencji przesyłane jest w ciągu 24 godzin - w przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.
  4. Po uzyskaniu potwierdzenia wraz z informacją w przedmiocie płatności uczestnik powinien uiścić należną opłatę.
  5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 16 kwietnia 2018 r. (uczestnik nie poniesie wtedy żadnych kosztów); rezygnacja w terminie od 17 kwietnia br. do 26 kwietnia br. – uczestnik ponosi 30% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu, rezygnacja od dnia 27 kwietnia br. do dnia 8 maja br. - uczestnik ponosi 50% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu.
  6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do dnia 8 maja br., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: pracownia@fpm.edu.pl - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji. W przypadku braku takiego potwierdzanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 604 64 35 54.
  7. W przypadku wcześniejszego zamknięcia rejestracji przyjemy się następujący harmonogram rezygnacji: w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia rejestracji możliwa jest rezygnacja bez kosztów; w terminie 8-14 dzień - rezygnacja z obowiązkiem uiszczenia 30% kwoty przypisanej do zgłoszenia (wariant I, II lub III), rezygnacja od 15 do 29 dnia oznacza obowiązek uiszczenia 50 % kwoty jw.; rezygnacja od 30 dnia generuje obowiązek uiszczenia pełnych kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  8. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego, w porozumieniu z Organizatorem – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą Organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z Organizatorem.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.
  10. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.