Logo-jacek

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • regulamin świadczeń
 • przepisy przejściowe
 • postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • świadczenia pomocy materialnej
 • aktualne orzecznictwo sądowoadministracyjne związane ze stypendiami i zapomogami

Ramowy program uwzględnia:

 • 18 marca br.
  • rozpoczęcie konferencji – godz. 12-12.30;
  • wykład otwarcia – Pan Prof. Jan Paweł Tarno – godz. 12.30;
  • pamiatkowe zdjęcie - godz. 14.00-14.15;
  • obiad – godz. 14.15-15.00;
  • obrady  – godz. 15.00-18.00;
  • kolacja połączona ze zwiedzaniem – godz. 19-22;
 • 19 marca br.
  • obrady – godz. 8.30-12.30;
  • obiad – godz. 12.30-13.30;
  • obrady – godz. 13.30-16;
  • czas wolny, indywidualne konsultacje – godz. 16-19;
  • kolacja – godz. 19-20;
 • 20 marca br.
  • obrady – godz. 8.30-13.30.;
  • podsumowanie konferencji – godz. 13.30;
  • obiad – godz. 14.