Logo-jacek

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • aktualne orzecznictwo sądowoadministracyjne związane ze stypendiami i zapomogami,
 • warsztaty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
 • legislacja uczelniana - regulamin przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawne,
 • pomoc materialna w tzw. ustawie 2.0.

Ramowy program uwzględnia:

 • 28 maja br.
  • rozpoczęcie konferencji – godz. 12-12.30;
  • wykład otwarcia – Pan Prof. Jan Paweł Tarno – godz. 12.30;
  • pamiatkowe zdjęcie - godz. 14.00-14.15;
  • obiad – godz. 14.15-15.00;
  • obrady  – godz. 15.00-18.00;
  • zwiedzanie miasta oraz kolacja – godz. 19-22;
 • 29 maja br.
  • obrady – godz. 8.30-12.30;
  • obiad – godz. 12.30-13.30;
  • obrady – godz. 13.30-16;
  • czas wolny – godz. 16-19;
  • kolacja – godz. 19-20;
 • 30 maja br.
  • obrady – godz. 8.30-13.30.;
  • podsumowanie konferencji – godz. 13.30;
  • obiad – godz. 14.