Logo-jacek

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych,
 • system organów przyznających pomoc materialną,
 • status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej,
 • świadczenia pomocy materialnej, w tym również stypendia doktoranckie i tzw. stypendia projakościowe,
 • postepowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
 • Czy mogę zająć chwilę... – efektywna komunikacja w relacjach ze studentami.

Ramowy program uwzględnia:

 • 12 czerwca br.
  • rozpoczęcie konferencji – godz. 12-12.30;
  • wykład otwarcia – Pan Prof. Jan Paweł Tarno – godz. 12.30;
  • obiad – godz. 14-15;
  • obrady  – godz. 15-18;
  • zwiedzanie miasta oraz kolacja – godz. 19-22;
 • 13 czerwca br.
  • obrady – godz. 8.30-12.30;
  • obiad – godz. 12.30-13.30;
  • obrady – godz. 13.30-16;
  • czas wolny – godz. 16-19;
  • kolacja – godz. 19-20;
 • 14 czerwca br.
  • obrady – godz. 8.30-13.30.;
  • podsumowanie konferencji – godz. 13.30;
  • obiad – godz. 14.