Logo-jacek

W dniach 12-14 czerwca 2017 r.  odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
Tegoroczna edycja miała miejsce po raz pierwszy w Łodzi. Organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Pan dr Jarosław Gowin, Wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan prof. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pan prof. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Akademickich Szkół Polskich oraz Pani prof. Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat medialny objął miesięcznik Forum Akademickie.
Wykład inaugurujący konferencję wygłosił Pan prof. Jan Paweł Tarno, który omówił wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapadły w ostatnim roku, tj. od czerwca 2016 r. do maja 2017 r. W dalszej części mgr Jacek Pakuła przedstawił propozycje co do kierunków zmian prawa w przedmiocie pomocy materialnej. W trakcie kolejnych dni odbywały się zajęcia, które obejmowały, zgodnie z programem, aspekty materialne związane ze stypendiami naukowymi, zasady obliczania dochodu na użytek stypendium socjalnego z uwzględnieniem zmian mających wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r., a także postępowanie administracyjne już po nowelizacji obowiązującej od 1 czerwca br. Dopełnieniem był blok poświęcony komunikacji ze studentami.
W konferencji wzięło udział blisko 120 osób reprezentujących uczelnie i instytuty naukowe PAN z całego kraju.
Kolejna, VII edycja konferencji odbędzie się w 2018 roku!