Logo-jacek

Zakończył się cykl seminariów otwartych i szkoleń zamkniętych poświęconych zwłaszcza ostatnim zmianom w przedmiocie pomocy materialnej. Podjęte podczas tych spotkań wątki potwierdziły, że problematyka pomocy materialnej jest złożona, a wprowadzone zmiany, zwłaszcza w zakresie świadczeń rodzinnych (od 1 sierpnia br.) wcale nie likwidują dotychczasowych trudności.