Logo-jacek

W dniach 28-29 czerwca oraz 30 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyły się seminaria poświęcone tytułowe pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Pierwsze z seminariów, 2-dniowe, koncentrowało się wokół aspektów materialnych poszczególnych świadczeń oraz przebiegu postępowania. Program uwzględniał projektowane zmiany w zakresie zasad obliczania dochodu, jak również już obowiązujące zmiany prawa obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. w zakresie postępowania administracyjnego. 
Drugie seminarium poświęcone było wybranym problemom pomocy materialnej. Plan seminarium pozwalał na zaprezentowanie tzw. trudnych spraw, na których przykładzie podkreślano, że wykładnia językowa wymaga potwierdzenia i z tego powodu nie jest wystarczające i prawidłowe tylko odczytanie literalnego brzmienia przepisów. Na dowód takiego stanowiska przywołano wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.