Logo-jacek

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. Postępowanie odwoławcze w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 19 października 2016 r.

Adresatami seminarium są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, o której mowa w art. 173 i art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendium doktoranckich i tzw. stypendiów projakościowych. Do udziału zapraszamy zwłaszcza pracowników działów spraw studenckich oraz członków odwoławczych komisji stypendialnych.
Program zajęć, przygotowany przez mgra Jacka Pakułę, uwzględnia specyfikę postępowania administracyjnego w szkole wyższej i zasady postępowania odwoławczego, jak również aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych.
Uwaga! Liczba miejsce jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń - termin gwarantowany.
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.
Zapraszamy do udziału!

Pobierz materiał informacyjny