Logo-jacek

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akad. 2016/2017, które odbędzie się w Toruniu w dniu 23września 2016 r.

Adresatami są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej - kierownicy działów spraw studenckich, członkowie komisji stypendialnych itd. Program zajęć, przygotowany przez mgra Jacka Pakułę, uwzględnia zmiany, które wejdą w życie w dniu 1 października 2016 r.
Uwaga! Liczba miejsce jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń; termin gwarantowany.
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.
Zapraszamy do udziału!

Pobierz materiał informacyjny