Logo-jacek

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018, które odbędzie się w Warszawie w dniu 16 października br.

Chodzi tu pomoc materialną, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Praw o szkolnictwie wyższym oraz o stypendia doktoranckie i projakościowe. Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Jednodniowa formuła pozwala w przystępny sposób - w pigułce - na zaprezentowanie zagadnień ważnych podczas przyznawania stypendiów i zapomóg, istotnych w nadchodzącym roku akademickim. Program uwzględnia również czas na pytania i dyskusję, a także indywidualne konsultacje po seminarium - przede wszystkim obejmuje obszerne zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, które organy stypendialne muszą znać.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.

Zapraszamy do udziału!