Logo-jacek

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z uwzględnieniem projektu tzw. ustawy 2.0, które odbędzie się w:

Na uwagę zasługuje program seminarium, skoncentrowany wokół praktycznych problemów związanych z przyznawaniam stypendiów i zapomóg.

Zapraszamy do udziału!