Logo-jacek

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 rozpoczyna się VI edycja ogólnopolskiej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Weźmie w niej udział 120 osób reprezentujących uczelnie i instytuty naukowe PAN z całej Polski.
Wykład inaugurujący konferencję wygłosi Pan Prof. Jan Paweł Tarno. Wyróżnikiem tegorocznej edycji jest dyskusja wokół pomocy materialnej w konteście prac nad ustawą 2.0. Program konferencji uwzględnia apspekty materialne świadczeń pomocy materialnej, a także zasady postępowania, w tym również zmiany wprowadzone nowelą Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie w dniu 1 czerwca br.