Logo-jacek

W Łodzi w dniach 25-26 maja 2017 r. odbyła się kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki - pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego. W panelu pt. System stypendiów i kredytów dla studentów w charakterze prelegenta wystąpił mgr Jacek Pakuła. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że obecny system ma swoje zalety, a zmiany powinny koncentrować się wokół eliminacji niejasnych przepisów oraz luk w prawie. A już 12 czerwca br. w ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Łódź, dn. 12-14 czerwca br.) zaprezentowane zostaną założenia do projektu przepisów regulujących pomoc materialną w związku z pracami nad tzw. ustawą 2.0.