Logo-jacek

W dniach 30-31 maja 2017 r. w Łodzi odbyło się seminarium pt. "Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami - jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie?". Wzięło w nim udział 26 osób reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski: P.T. prodziekani, pełnomocnicy rektorów i dziekanów ds. praktyk, przedstawiciele biur karier, działów kształcenia itd.
W roli prowadzącego seminarium wystapił Pan Marcin Wojtkowiak, znawca tytułowej problematyki. Przez dwa dni uczestnicy omawiali zagadnienia związane z praktykami studenckimi: ich projektowanie, weryfikację efektów kształcenia, ewaluację, itd. Dopełnieniem seminarium były zajęcia warsztatowe związane z systemem oceny jakości realizowanych praktyk.
Podkreślenia wymaga aktywny udział wszystkim uczestników, co sprawiło, że seminarium przybrało postać forum wymiany własnych poglądów i doświadczeń. O jakości zorganizowanego przedsięwzięcia świadczy nie tylko żywiołowa dyskusja, ale również fakt, że wyrażono wolę udziału w kolejnych projektach ukierunkowanych na szeroko rozumianą współpracę z pracodawcami. O nowych seminariach będziemy informować P.T. Subskrybentów Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja).