Logo-jacek

W najnowszym numierze miesięcznika Forum Akademickie ukazał się tekst Jacka Pakuła pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Artykuł poświęcony jest ostatnim zmianom, jakie miały miejsce wraz z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (z dniem 1 czerwca 2017 r.) oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (1 sierpnia br.). Zapraszamy do lektury.