Logo-jacek

Na łamach wakacyjnego numeru miesięcznika Forum Akademickiego (7-8/2017) ukazało się sprawozdanie z VI Ogólnoposkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbyła się w Łodzi w dniach 12-14 czerwca 2017 r. W tekście wskazano również na problemy, z jakimi stykają się osoby zajmujące się przyznawaniem stypendiów i zapomóg. Wypada mieć nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich uda się rozwiązać podczas prac nad nową ustawą regulującą system nauki i szkolnictwa wyższego.