Logo-jacek

Zapraszamy do udziału w seminariach, które odbędą się w najbliższym czasie. Pierwsze z nich, pt. Pomoc materialna dla studentów to 2-dniowy projekt, którego celem jest omówienie tytułowej problematyki "od podstaw". Wyróżnikiem jest praca w niewielkiej grupie; program obejmuje świadczenia pomocy materialnej dla studentów oraz panel dotyczący postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie weszły w życie w dniu 1 czerwca br. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z wnioskiem o stypendium socjalne, na podstawie którego sporządzą decyzję administracyjną. W planie seminarium zaprezentowane zostaną również projektowane zmiany w zakresie zasad obliczania dochodu.
Drugie seminarium - 1-dniowe - pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów adresowane jest do osób, które tytułową problematyką zajmują się od lat. Chodzi tu o wskazanie wybranych zagadnień - i ich omówienie na podstawie najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również odpowiedź na problemy, które dotychczas nie były przedmiotem orzeczeń sądowoadministracyjnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.
Dla P.T. Subskrybentów Newslettera FPM przewidziano zniżkowe opłaty.

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 czerwca br. (rejestracja trwa do 20 czerwca br.) oraz w Toruniu w dniach 10-11 lipca br. (rejestracja trwa do 6 lipca br.).
Seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów odbędzie się w Warszawie w dniu 30 czerwca br. (rejestracja do dnia 20 czerwca br.) oraz w Toruniu w dniu 12 lipca br. (rejestracja do dnia 6 lipca br.)