Logo-jacek

 

 

 

 

 

 


Aktualności

O pomocy materialnej w tzw. ustawie 2.0 na łamach portalu Prawo.pl
2018-08-16
Img_1973
Z przyjemnością informujemy, że na łamach serwisu internetowego Prawo.pl ukazał się tekst Jacka Pakuły pt. Pomoc materialna dla studentów do poprawki. Serwis Prawo.pl powstał w ramach grupy Wolters Kluwer Polska. Zawiera treści koncentrujące się wokół najważniejszych newsów prawnych ze wszystkich dziedzin. Na szczególną uwagę zasługuje dział pt. Studenci,...
Tzw. Konstytucja dla Nauki z podpisem Prezydenta RP
2018-08-02
W dniu 1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP dr Andrzej Duda podpisał dwie ustawy reformujące system nauki i szkolnictwa wyższego: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Cześć przepisów zacznie obowiązywać już 1 października 2018 r.
Na łamach miesięcznika "Forum Akademickie" o konferencji Prodziekanów ds. Studenckich
2018-07-26
Fa_07-08_2018_1
Na łamach wakacyjnego numeru miesięcznika Forum Akademickie (7-8/2018) ukazał się krótki tekst - sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Zapraszamy do lektury - jednocześnie przypominając, że kolejna, III edycja odbędzie się w Toruniu w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. (więcej informacji). W tym samym numerze...
Przed nami VII Ogólnopolska Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów!
2018-05-19
Z przyjemnoscią informujemy, że w dniach 28-30 maja 2018 r. w hotelu Toruń Mercure Centrum odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
Za nami I Ogólnopolska Konferencja Kierowników Studiów Doktoranckich 2018!
2018-05-18
Img_1261
Z przyjemnością informujemy, że w Łodzi w dniach 14-16 maja 2018 r. miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich. Organizatorem przedsiewzięcia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego WPiA UŁ. Patronat nad konferencją objęli: Pan Profesor Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Pani...
Rozpoczyna się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich!
2018-05-12
Konf_kierowników (1)
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 14-16 maja 2018 r. w Łodzi odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich! Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu naszej Pracowni.  Patronat nad Konferencją objęli:...
Za nami II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich!
2018-04-20
95_96 prodziekani_iikonf22
W Toruniu w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich! Przypomnieć należy, że z inicjatywy Zakładu Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego I Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich miała miejsce w Łodzi w dniach 3-5 kwietnia 2017 r. Głosy...
Konferencja Kierowników Studiów Doktoranckich z patronatem Krajowej Reprezentacji Doktorantów!
2018-03-23
Krd
Z przyjęmnością informujemy, że I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich została objeta patronatem przez Krajową Reprezentację Doktorantów!
Konferencja Kierowników Studiów Doktoranckich z patronatem miesięcznika Forum Akademickie
2018-03-15
Nowe_logo_forum_akademickie 2016
Z przyjemnością informujemy, że Redakcja miesięcznika Forum Akademickie objęła patronatem nasz najnowszy projekt, jakim jest I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 14-16 maja 2018 r. Rejestracja rozpocznie się w dniu 16 marca br. Szczegóły dostępne są na stronie...
Patronat Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego dla Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich i konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2018-03-14
Logo nsa_3
Z przyjemnością informujemy, że Pan Profesor Marek Zirk-Sadowski zgodził się objąć patronatem honorowym organizowane przez nas dwa projekty, tj. II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Prodziekanów ds. Studenckich (Toruń, 16-18 kwietnia 2018 r.) oraz VII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów...

Nadchodzące wydarzenia

We wrześniu o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - cykl warsztatów i szkoleń
2018-07-21
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w projektach poświęconych studentom i doktorantom, które odbędą się w najbliższym czasie: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - warsztaty, w Toruniu w dniach 3-4 września br. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej przedsięwzięcia; Pomoc materialna dla studentów i...
Warsztaty nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
2018-06-27
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w warsztatach nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędą się w Toruniu w dniach 26-27 lipca 2018 r. Zaletą warsztatów jest ich praktyczny wymiar. Omówione zostaną zagadnienia m.in. takie jak postępowanie ze studentami wykazującymi tzw. zerowy dochód, kryteria poszczególnych...
Seminarium nt. zmian w pomocy materialnej już 23 marca br. w Warszawie
2018-03-01
Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z uwzględnieniem projektu tzw. ustawy 2.0, które odbędzie się w Warszawie w dniu 23 marca 2018 r. Jednodniowa formuła pozwala na uporządkowanie wiedzy w zakresie tytułowych stypendiów i zapomóg, jak...
Seminarium nt. aktualnych problemów pomocy materialnej już 26 lutego br. (Poznań) i 1 marca br. (Warszawa)
2018-02-06
Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z uwzględnieniem projektu tzw. ustawy 2.0, które odbędzie się w: Poznaniu w dniu 26 lutego 2018 r. Warszawie w dniu 1 marca 2018 r. Na uwagę zasługuje program seminarium, skoncentrowany wokół praktycznych...
Seminarium pt. Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 2017
2017-11-02
Fa2
Program I seminarium koncentruje się wokół podstaw prawnych rozpatrywania spraw studenckich. Chodzi tu o aktualne przepisy, ale i tzw. kamienie milowe orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Tegoroczna edycja obejmuje również szczegółowe omówienie problemów stanowiących przedmiot wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, jakie zapadły w okresie od...
Seminarium pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 2017
2017-10-30
Fa1
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 listopada 2017 r.  Problematyka niniejszego przedsięwzięcia koncentruje się wokół świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów...
Seminarium nt. zmian w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w październiku br.
2017-09-25
80
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018, które odbędzie się w Warszawie w dniu 16 października br. Chodzi tu pomoc materialną, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Praw o szkolnictwie wyższym oraz o stypendia doktoranckie i projakościowe. Formuła zajęć koncentruje się wokół...
Rusza rejestracja udziału we wrześniowych seminariach nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów!
2017-07-12
774
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminariach poświęconych problematyce przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Najbliższe seminaria to: - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Warszawa, w dniach 4-5 września 2017 r. - Aktualne problemy pomocy materilanej dla studentów i doktorantów, Warszawa, dn. 6 września...
Cykl seminariów nt. pomocy materialnej w Warszawie i w Toruniu
2017-06-18
774
Zapraszamy do udziału w seminariach, które odbędą się w najbliższym czasie. Pierwsze z nich, pt. Pomoc materialna dla studentów to 2-dniowy projekt, którego celem jest omówienie tytułowej problematyki "od podstaw". Wyróżnikiem jest praca w niewielkiej grupie; program obejmuje świadczenia pomocy materialnej dla studentów oraz panel dotyczący...
Seminarium nt. pomocy materialnej dla doktorantów PAN
2017-05-12
773
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 20-21 czerwca 2017 r. w Warszawie odbędzie się seminarium dedykowane osobom zajmującym się pomocą materialną dla doktorantów w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk. Rejestracja udziału w seminarium oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie przedsięwzięcia. Przypominamy, że liczba miejsce jest ograniczona.