Logo-jacek

 

 

 


Aktualności

Rusza rejestracja udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2018-02-21
Vii konfa maj 2018maly
Z przyjemnością informujemy, że w poniedziałek, dn. 26 lutego br. rusza rejestracja udziału w VII edycji konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.  To największe, środowiskowe wydarzenie od lat skupiające osoby zajmujące się pomocą materialną dla studentów i doktorantów. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie...
Rusza rejestracja udziału w II Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich
2018-02-01
95_96 prodziekani_iikonf22
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 lutego br. uruchomiona zostanie rejestracja udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej przedsięwzięcia. Zapraszamy do udziału!
O aktualnych zmianach w pomocy materialnej na łamach miesięcznika Forum Akademickie
2017-10-21
Fa 10
W najnowszym numierze miesięcznika Forum Akademickie ukazał się tekst Jacka Pakuła pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Artykuł poświęcony jest ostatnim zmianom, jakie miały miejsce wraz z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (z dniem 1 czerwca 2017 r.) oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (1 sierpnia br.). Zapraszamy do lektury.
Za nami seminaria nt. zmian w pomocy materialnej w roku akad. 2017/2018
2017-10-18
Zakończył się cykl seminariów otwartych i szkoleń zamkniętych poświęconych zwłaszcza ostatnim zmianom w przedmiocie pomocy materialnej. Podjęte podczas tych spotkań wątki potwierdziły, że problematyka pomocy materialnej jest złożona, a wprowadzone zmiany, zwłaszcza w zakresie świadczeń rodzinnych (od 1 sierpnia br.) wcale nie likwidują dotychczasowych trudności. 
Jacek Pakuła: Pomoc materialna wymaga zmian - na łamach miesięcznika Forum Akademickie nr 9/2017
2017-09-23
Fa_09_2017
Prace nad nową ustawą regulującą sektor nauki i szkolnictwa wyższego powinny być okazja do podjęcia próby rozwiązania problemów, jakimi dotknięta jest pomoc materialna dla studentów. Zagadnienie to analizuje Jacek Pakuła w artykule pt. Pomoc materialna wymaga zmian. Tekst ukazał się w najnowszym numerze miesięcznika Forum Akademickiego (nr 9/2017) podczas Narodowego...
Znamy tzw. hektar przeliczeniowy za rok 2016!
2017-09-22
W dniu 22 września 2017 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.  Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha...
Na łamach Forum Akademickiego o VI konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2017-07-14
Fa_07-08_2017
Na łamach wakacyjnego numeru miesięcznika Forum Akademickiego (7-8/2017) ukazało się sprawozdanie z VI Ogólnoposkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbyła się w Łodzi w dniach 12-14 czerwca 2017 r. W tekście wskazano również na problemy, z jakimi stykają się osoby zajmujące się przyznawaniem...
Za nami seminaria nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
2017-07-12
Img_20170629_132643
W dniach 28-29 czerwca oraz 30 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyły się seminaria poświęcone tytułowe pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.   Pierwsze z seminariów, 2-dniowe, koncentrowało się wokół aspektów materialnych poszczególnych świadczeń oraz przebiegu postępowania. Program uwzględniał projektowane zmiany w zakresie zasad...
Za nami seminarium nt. pomocy materialnej dla doktorantów w Polskiej Akademii Nauk!
2017-06-22
Img_20170621_122545
W dniach 20-21 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Program seminarium poświęcony był tytułowej problematyce przyznawania stypendiów i zapomóg, w tym stypendiom doktoranckim z uwzględnieniem odrębnych reguł prawnych, jakie obowiązują w instytutach naukowych PAN. Omówiono również...
Za nami VI edycja konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2017-06-15
Img_6532
W dniach 12-14 czerwca 2017 r.  odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Tegoroczna edycja miała miejsce po raz pierwszy w Łodzi. Organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pracownia Szkoleniowo-Doradcza...

Nadchodzące wydarzenia

Seminarium nt. aktualnych problemów pomocy materialnej już 26 lutego br. (Poznań) i 1 marca br. (Warszawa)
2018-02-06
Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z uwzględnieniem projektu tzw. ustawy 2.0, które odbędzie się w: Poznaniu w dniu 26 lutego 2018 r. Warszawie w dniu 1 marca 2018 r. Na uwagę zasługuje program seminarium, skoncentrowany wokół praktycznych...
Seminarium pt. Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 2017
2017-11-02
Fa2
Program I seminarium koncentruje się wokół podstaw prawnych rozpatrywania spraw studenckich. Chodzi tu o aktualne przepisy, ale i tzw. kamienie milowe orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Tegoroczna edycja obejmuje również szczegółowe omówienie problemów stanowiących przedmiot wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, jakie zapadły w okresie od...
Seminarium pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 2017
2017-10-30
Fa1
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 listopada 2017 r.  Problematyka niniejszego przedsięwzięcia koncentruje się wokół świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów...
Seminarium nt. zmian w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w październiku br.
2017-09-25
80
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018, które odbędzie się w Warszawie w dniu 16 października br. Chodzi tu pomoc materialną, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Praw o szkolnictwie wyższym oraz o stypendia doktoranckie i projakościowe. Formuła zajęć koncentruje się wokół...
Rusza rejestracja udziału we wrześniowych seminariach nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów!
2017-07-12
774
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminariach poświęconych problematyce przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Najbliższe seminaria to: - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Warszawa, w dniach 4-5 września 2017 r. - Aktualne problemy pomocy materilanej dla studentów i doktorantów, Warszawa, dn. 6 września...
Cykl seminariów nt. pomocy materialnej w Warszawie i w Toruniu
2017-06-18
774
Zapraszamy do udziału w seminariach, które odbędą się w najbliższym czasie. Pierwsze z nich, pt. Pomoc materialna dla studentów to 2-dniowy projekt, którego celem jest omówienie tytułowej problematyki "od podstaw". Wyróżnikiem jest praca w niewielkiej grupie; program obejmuje świadczenia pomocy materialnej dla studentów oraz panel dotyczący...
Seminarium nt. pomocy materialnej dla doktorantów PAN
2017-05-12
773
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 20-21 czerwca 2017 r. w Warszawie odbędzie się seminarium dedykowane osobom zajmującym się pomocą materialną dla doktorantów w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk. Rejestracja udziału w seminarium oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie przedsięwzięcia. Przypominamy, że liczba miejsce jest ograniczona.
Seminarium pt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami - jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie? Łódź, 30-31 maja br.
2017-04-25
74
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami - jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie?, które odbędzie się w Łódzi w dniach 30-31 maja br. Problematyka seminarium zyskuje na znaczeniu ze względu na przeobrażenia systemu szkolnictwa wyższego ukierunkowane na jakość kształcenia oraz...
Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich
2017-03-07
54
W dniach 3-5 kwietnia 2017 r. w Łodzi odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich. Wezmą się w niej udział - zgodnie z tytułem konferencji - P.T. Prodziekani reprezentujący ośrodki akademickie w całej Polsce. Program konferencji uwzględnia takie zagadnienia jak odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ze...
Cykl seminariow pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
2017-01-31
58
Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu seminariów pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędą się w Poznaniu (28 lutego br.), Warszawie (1 marca br.) i w Krakowie (2 marca br.) Adresatami seminarium są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, zajmujący się przyznawaniem pomocy...